Vangede


Vangede er en københavnsk forstad i den nordvestlige del af Gentofte Kommune


Historie:

De tidligste skrevne kilder om landsbyen fra 1300-tallet kalder den for Wongwethe eller Wongwith. Bynavnet antyder, at det er fremkommet mellem år 700 og år 900. Wong-forstavelsen, en vang, er et indhegnet jordstykke, og -with betyder et skovdækket område.

I modsætning til Gentofte, som ligger på den anden side af Gentofte Sø og Lyngbyvejen, der til en vis grad laver et naturligt klasseskel, er Vangede ikke opstået med en storgård som drivende kraft. Der er snarere tale om en by, som er vokset frem, fordi uafhængige bønder valgte at lægge deres gårde i nærheden af hinanden. På trods af det har både kongen og kirken ejet betydelige dele af Vangedes ejendomme gennem tiden. I 1688 bestod byen af 14 gårde, hvoraf kongen havde de 8, og Vartov-hospitalet ejede 5. Desuden ejede universitetet en enkelt.

I 1740 etableredes Vangede skole, der i 1786 fik lokaler på det, der i dag er Vangede Bygade. Skolen blev i 1925 overflyttet til Tjørnegårdsskolen.

Jorden kom ind under Bernstorff Slot i 1764 sammen med Gentoftes og Ordrups jorder, og kort tid efter begyndte landboreformerne at tage fart med udflytning af gårde og afskaffelse af hoveriet. Mange så det som en usikker tid, hvor man blandt andet omfordelte jorden ved lodtrækning; og netop i Vangede var man så urolige, at man skrev en samlet appel til kongen om stoppe udskiftningerne. Det fik dog ingen indflydelse på historiens gang.

Som led i etableringen af Københavns Befæstning blev i 1887-88 opført Vangede batteri, der skulle dække forsvaret mellem Garderhøj Fort og Lyngby Fort. Stillingen blev nedlagt ved nedlæggelsen af Københavns landbefæstning i 1920.


Nutid:

Vangede er i dag en forstad til København, der er sammenvokset med de omkringliggende områder. Men Vangede har selv i moderne tid sin egen selvforståelse, som vel nok er mest kendt fra Dan Turèlls bog Vangede Billeder; Turèll skildrer her sin opvækst i et middelklasse arbejdermiljø, som står i stærk modsætning til Gentofte "på den anden side af Lyngbyvejen", som skildres som rige villakvarterer. Selvom det skel ikke længere er så udtalt grundet sammenvoksningen med de omkringliggende forstæder i Gladsaxe og København, står Vangede stadig i kontrast til "dem på den rigtige side af motorvejen", hvilket i 2007 stadig kan læses i Vangedes demografi.

Vangede fik d. 19. marts 2007 en plads opkaldt efter Dan Turéll: Dan Turèlls Plads. Der blev i 2011 på pladsen opsat en bogstavsskulptur udformet af Kenn André Stilling til minde om forfatteren.

Vangede Kirke fra 1974 er tegnet af arkitekt Johan Otto von Spreckelsen.


Kilde: Wikipedia

Om området


Ejendommen er centralt beliggende i Vangede tæt på offentlig transport, indkøb og grønne områder.

Områdekort

Med kortet nedenfor kan området ses i fugleperspektiv. Brug musen eller navigationspilene (øverst til venstre) til at panorere til venstre, højre, op og ned for at se områder uden for skærmen. Brug skyderen til at zoome ind og ud, eller brug tasterne + og -.

Klik på "Kort" i øverste højre hjørne af kortet for at se vejkort-visning i stedet for satellitfotos.

Street View

Med Street View nedenfor kan du "gå en tur" i området og se, hvordan omgivelserne er - hvor langt der er til nærmeste café, supermarked, busstop m.m. Med kortet kan venner og familier, som måske bor langt væk, se hvor vi bor og vores omgivelser.
 
Har du lyst, kan du selv præge street view ved at lægge egne favoritfotos ind via Google - så vil dine fotos kunne vælges som alternativer, når andre klikker sig rundt her.

Vejrudsigten fra DMI

Her kan du se vejrudsigten for området tættest på os


2-døgnsudsigt


3 til 9-døgnsudsigt


Få opdaterede vejrudsigter på dmi.dk